német nyelvű óvoda
deutsch / magyar
email:
info@naturkinder.hu

tel:
+36 1 3765962

Óvodánkról

A NATURKINDER német nyelvű  óvodai intézményünk 1985 óta működik Budapesten,  1987 óta a második kerületben, Budapest-Adyligeten. Mint Alapítványi Óvoda 1998 óta. Közvetlenül az erdő mellett, tájvédelmi környezetben, kertes családi házban, optimális feltételeket biztosít gyermekeink egészséges nevelésére.

Az óvoda beszélt nyelve német. Az intézményünk fő célja, az óvodás korú gyermekek játékos megismertetése a német nyelvvel, aminek az eredménye, hogy az óvodai idő elteltével (3, de ajánlott 4 év) a gyermekek saját szintjükön használják és beszélik a német nyelvet. Nem feledkezünk meg arról sem, hogy  magyar anyanyelvük fontosságát és szépségét is közvetítsük . Ezért a szülőket bátorítjuk arra, hogy otthon még nagyobb hangsúlyt fektessenek a gyermekük anyanyelvi fejlesztésére.
Az intézményünk egy vegyes életkorú csoportból áll. A gyermek és felnőtt közötti játék-, tanulási- és köznyelv a német. A felnőttek egymás között is túlnyomóan németül beszélnek, a gyermekek egymással természetesen az anyanyelvüket -azaz  a magyart- használják.
A szeretetteljes, családias hangulat megteremtésével és a gyermekcentrikus, játékos környezet létrehozásával sikerül elérni, hogy iskolakezdésig a gyermekek korukhoz viszonyítva értik és beszélik  a német nyelvet úgy, hogy az anyanyelvi ismereteikben sem maradnak el kortársaik mögött (magyar anyanyelvű pédagógus, logópédus). Az óvoda arra is törekszik, hogy a gyermek mind a két nyelven értsen és szabatosan fogalmazzon.  Például a napi erdei séták során megfigyeléseink és észleléseink kapcsán használt tanult új kifejezéseket mindkét nyelven megfogalmazni (pl. fák, virágok, állatok nevét és esetleges védettséget, felismerni a madarak hangjait, egy visszhangot megfigyelni...). Így a gyermekben egy természetes fordítókészség is kialakul.
A két nyelv használata, ahol az egyik a gyermek számára idegen, serkenti a gyermek megfigyelési, beleérzési és megértési képességét, hiszen sokszor a gesztusokon és a mimikán keresztül értik meg teljesen a mondatok jelentését. Növeli a toleranciát, hogy nem mindenki egyforma ügyesen tudja magát kifejezni idegen nyelven. Nyilvánvalóvá válik, hogy segíteni kell egymásnak.
Pedagógiánk alapja, hogy a gyermekeinket, mint testtel, értelemmel és lélekkel bíró emberi egyedeket tekintjük. Kitűzött célunk, hogy gyermekeink mindhárom területen harmonikusan és boldogan fejlődjenek.

A nevelés lehetőve teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, a gyermeki jogok és az alapvető szabadság tiszteletben tartásával és az egyenlő hozzáférés biztosításával.
Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Pedagógiank alapja, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szocialis lény egyszerre.
Hisszük, hogy a nevelés alapja, amelyhez hasonlót szinte minden, a maga idején progressziv pedagógia tartalmaz: a gyermekbe vetett bizalom. A gyermekben megvan a cselekvésnek és a világ megismerésének a vágya.
Alapvetően fontosnak tartjuk a jellem fejlesztését. a gyermekek a jellem fejlődésén keresztül tanulnak helyes döntéseket hozni. Gyermekeinket megismertetjük az erényekkel, hogy napi viselkedésükbe építsék be ezeket az alapvető emberi értékeket. Legyenek lelki céljaik, melyek által életükben az igazság, jóság, szépség érvényesül. Ismerjék fel az erénéyeket, tudják, hogy miért és hogyan használjuk őket. Ebben személyes példamutatásunkkal segítjük őket.

"A nevelés példamutatás és szeretet, semmi más."  Friedrich Fröbel